Skal lede storsatsing på design og arkitektur

Patrick Tepfers (50) blir administrerende direktør for den nyfusjonerte stiftelsen Norsk design- og arkitektursenter. – Vi skal skape en slagkraftig organisasjon som fremmer innovasjon, effektivisering og verdiskaping i Norge, sier han.

1. mai ble stiftelsene Norsk Designråd og Norsk Form slått sammen til Norsk design- og arkitektursenter. Den nye stiftelsen er lagt under Nærings- og fiskeridepartementet.

– Ved å koble sammen de forskjellige kompetansemiljøene blir vi en sterkere og mer tydelig organisasjon. Vi skal bli en kraftigere aktør for departementet, nyttigere for kundene og en mer stimulerende og utviklende arbeidsplass for våre medarbeidere, understreker Tepfers.

 

Patrick Tepfers er en erfaren og trygg leder som sammen med styret og de ansatte skal bygge en organisasjon som innfrir høye forventinger fra næringslivet og samfunnet for øvrig, sier styreleder Sigrun Vågeng. Her sammen med Tepfers på DogA Design- og arkitektursenter. (Foto: Johnny Syversen)

Han har 20 års ledererfaring i kunnskapsbedrifter, og kommer fra stilling som administrerende direktør for PR-operatørene. Tepfers har også ledet Leo Burnetts nordiske virksomhet i nesten ti år, og har hatt fremtredende posisjoner i Virtual Garden, McCann, Asplan Viak og Hjellnes COWI. Han har mastergrader fra Handelshøyskolen BI og NTNU.

– Patrick Tepfers er en erfaren og trygg leder som passer perfekt til jobben. Sammen med styret og de ansatte skal han bygge en organisasjon som innfrir høye forventinger fra næringslivet og samfunnet for øvrig, sier styreleder Sigrun Vågeng.

– Mer lønnsomme bedrifter
Tepfers forteller at han gleder seg til å skride til verks som ny leder.

– Jeg skal bruke tiden fremover på å gjøre meg kjent med organisasjonen og kartlegge kunnskapen vi har på huset. Deretter skal det utformes en strategi med tilhørende mål. Ved å bygge broer mellom kompetansemiljøene skal vi finne nye innfallsvinkler for å løse utfordringene til både næringslivet og det offentlige, sier han.

Regjeringen har bevilget 75,2 millioner kroner til det nye senteret for design og arkitektur. I formålsparagrafen står det at stiftelsen skal fremme kvalitet og nytenking ved bruk av design og arkitektur for utvikling av omgivelser, produkter og tjenester.

– Vi skal stimulere til innovasjon, effektivisering og økt verdiskaping i norsk næringsliv og offentlig sektor. Bedrifter som jobber strategisk med design og arkitektur er også mer nyskapende, lønnsomme og konkurransedyktige. Design og arkitektur kan også være med på å løse store samfunnsutfordringer, for eksempel eldrebølgen, sier Patrick Tepfers.

Til toppen