Skattejurister på studietur til Brussel

Av Mads A. Danielsen, EU-delegasjonen

Det internasjonale arbeidet mot skatteomgåelse og samspillet mellom norske regler og EU-retten var tema da EU-delegasjonen og Juristenes Utdanningssenter arrangerte seminar i Brussel.

Direktør Philip Kermode i DG TAXUD forteller en interessert forsamling skattejurister om Europakommisjonens arbeid på skattefeltet (Foto: Mads A. Danielsen, EU-delegasjonen).

Det internasjonale arbeidet mot skatteomgåelse og samspillet mellom norske regler og EU-retten var tema da EU-delegasjonen og Juristenes Utdanningssenter arrangerte seminar i Brussel.

15. og 16. september deltok 75 norske skattejurister på seminar om EU/EØS og skatterett på Norges Hus i Brussel. Sammen med 40 internasjonale deltakere var dette en enestående mulighet til å utveksle erfaringer og synspunkter mellom de skattefaglige miljøene i Brussel og Norge.

Som finansråd Astrid Erlingsen fra EU-delegasjonen poengterte ved åpningen:
- Det gir noe ekstra å diskutere disse problemstillingene i Brussel, hvor mange av premissene for de norske skattereglene blir lagt.

Høyaktuelt tema
Europa preges av ulike skatteregler i ulike land, noe som åpner for såkalt kreativ skatteplanlegging. Enkelte land tilbyr spesielle skattefordeler og tiltrekker seg virksomhet de ellers ikke ville hatt ved at virksomhetene benytter seg av de fire friheter i det indre marked. Finanskrisen, som førte til et kritisk behov for å styrke skattegrunnlaget i kriserammede stater, har ført til at denne typen praksis har kommet enda mer i fokus og har ført til krav om sterkere innsats i kampen mot skatteomgåelse.

Topptunge foredragsholdere
Det kompliserte fagfeltet ble belyst av eksperter fra blant andre Europakommisjonen, Finansdepartementet, EFTAs overvåkningsorgan ESA, akademia og ledende norske advokatfirmaer. Spesielt populær var direktør Philip Kermode fra Europakommisjonens generaldirektorat for skatt (DG TAXUD), som med sin unike førstehåndskunnskap ga en omfattende oppdatering på skattearbeidet i EU.

Noe skattejuristene kanskje spesielt bet seg merke i var professor Maria Hilling fra Universitetet i Lund sitt varsel om at vi kan forvente strengere regler mot skatteomgåelse i mange land, når OECD og EU snart ferdigstiller sine anbefalinger om nye tiltak.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

(Deltakerne hadde mange spørsmål og kommenarer. Foto: Mads A. Danielsen, EU-delegasjonen


Komplisert fagfelt belyst
Innlederne tok videre for seg utvalgte temaer innenfor EU/EØS-skatteretten, med fokus på blant annet skattereglene for norskkontrollerte utenlandske selskaper (NOKUS) og konsolidering av overskudd og underskudd på tvers av landegrenser. Grensene for tillatt skatteplanlegging og det pågående internasjonale arbeidet med tiltak mot skatteunndragelse og aggressiv skatteomgåelse var sentralt gjennom hele seminaret. Spesielt det EU/EØS-rettslige kriteriet «wholly artificial» ble grundig diskutert underveis.

- Kurset har oppklart uklarheter og gitt meg bedre innsikt i et fagfelt som i hverdagen kan preges av stor usikkerhet, understreket deltaker og advokat Joachim Bjerke fra BA-HR.

 

Til toppen