Skipsfart i vekst stiller nye krav til sjøsikkerhet

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpnet i dag innspillskonferansen om forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning. Aktører innen sjøfart, beredskap og miljøvern var til stede for komme med sine innspill til en ny stortingsmelding.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpnet i dag innspillskonferansen om forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning. Aktører innen sjøfart, beredskap og miljøvern var til stede for komme med sine innspill til en ny stortingsmelding. 

- Regjeringen ønsker enda mer gods på sjø, og da må vi også sørge for at sikkerheten og beredskapen mot utslipp og ulykker til sjøs er god. Vi må ha en politikk som favner alt fra supertanker som seiler gjennom norske farvann, til fiskesjarkene som reiser langs kysten vår. Å styrke sjøsikkerheten er en forutsetning for trygg og effektiv sjøtransport langs den krevende kystlinja vår, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen vil legge frem en ny stortingsmelding om forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning i 2016. Den kommende stortingsmeldingen skal se på hvordan det kan legges til rette for en sikker sjøtransport som gir lavest mulig risiko for tap av liv, skade og akutt forurensing, samt å hindre eller begrense miljøskader som følge av akutt forurensning.

- De siste ti årene har aktiviteten på sjøen økt kraftig. Med økt virksomhet følger også en økt risiko for ulykker. En skipsfart i vekst, ny teknologi og ny kunnskap forteller oss at det er behov for en ny, helhetlig gjennomgang, og vi vil se forebyggende sjøsikkerhet i sammenheng med beredskap mot akutt forurensning, sa samferdselsminister Solvik-Olsen.

Se flere bilder fra dagens konferanse på Flickr

 

Se programmet for innspillskonferansen her:

Program


Se presentasjonene fra innspillskonferansen her:

Kystverket

NHO Sjøfart

LO

WWF

Fiskebåt

Norges Rederiforbund

Fylkesmannen i Vestfold

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap

Til toppen