Skjerper krav til opplæring for innvandrere

For å få flere innvandrere til å gjennomføre introduksjonsprogrammet, og for å øke kvaliteten i opplæringen i norsk og samfunnskunnskap, foreslår inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) skjerpinger i introduksjonsloven. Initiativet til å starte opplæringen overføres fra den enkelte innvandrer til kommunen.

Dette er ett av tre forslag som nå sendes på høring.

- Opplæring i samfunnskunnskap er viktig for å få grunnleggende kjennskap til sentrale lover og verdier i vårt samfunn. Det gjelder ikke minst kvinner og barns rettigheter. I dag er det for mange som søker og får innvilget fritak fra plikt til opplæring. Kommunene prioriterer heller ikke å tilby denne opplæringen. Deltakelse i arbeidslivet og gode norskkunnskaper er nøkkelen til å bli inkludert i det norske samfunnet, sier inkluderingsminister Solveig Horne.

I tillegg til å foreslå at kommunene skal ta initiativet til å sette i gang opplæringen i norsk og samfunnskunnskap, sender statsråden disse forslagene på høring:

  • Den enkelte må dokumentere kunnskaper om samfunnet for å få fritak fra opplæring i 50 timer samfunnskunnskap.
  • Det skal være mulig å få permisjon fra introduksjonsprogrammet, maks ett år, ved tilbud om arbeid eller utdanning.

- For å gjøre programmet mer effektivt og bedre resultatene, må flere innvandrere komme raskere i gang med opplæringen. Det gjelder spesielt personer som ikke deltar i noen form for kvalifisering og som ikke mottar ytelser fra NAV. Mange i denne gruppen er kvinner. Derfor skjerper vi også kommunenes veiledningsplikt, sier Horne.

Formålet med introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, er å styrke deres muligheter for en rask og effektiv overgang til arbeid eller utdanning.Her finner du høringen, og høringsfristen er 6. februar 2015.

Til toppen