Skoghelse i tekst og bilder

Rett før påske ble den nye nettjenesten "Skoghelse" lansert på Skog og landskaps nettsider. Her kan du finne bilder av ulike skadegjørere og hvilke skader som forekommer på ulike

Rett før påske ble den nye nettjenesten "Skoghelse" lansert på Skog og landskaps nettsider. Her kan du finne bilder av ulike skadegjørere og hvilke skader som forekommer på ulike treslag.

Nettjenesten "Skoghelse" presenterer, i form av tekst og bilder, faktakunnskap og informasjon om sopp og insekter som er relatert til skogskader. Skog og landskap har hatt tilsvarende informasjon tilgjengelig på sine nettsider en tid, så denne nettjenesten er en oppdatering og modernisering av informasjonen. Nye og flere bilder vil bli lagt til etter hvert.

Norsk institutt for skog og landskap er et nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser. Instituttet formidler kunnskap til myndigheter, næringsliv og allmennhet for å sikre bærekraftig forvaltning og verdiskapning knyttet til arealressursene. Skog og landskap er organisert under Landbruks- og matdepartementet.

Nettsiden Skoghelse
Utsnitt av Skoghelse en ny nettjeneste fra Skog og landskap. (Foto: Skog og landskap)

 

Til toppen