Skogpolitikk må handle mer om folk

Nasjonale programmer burde ha et sterkere fokus på skogens potensial i bekjempelse av fattigdom og som en spore til bygdeutvikling. Dette kom frem da FAOs flaggskiprapport ”The State of the Worlds Forests (SOFO)”, ble presentert på åpningen av det 22. møtet i FAO-komiteen for skog (COFO).

Nasjonale programmer burde ha et sterkere fokus på skogens potensial i bekjempelse av fattigdom og som en spore til bygdeutvikling. Dette kom frem da FAOs flaggskiprapport ”The State of the Worlds Forests (SOFO)”, ble presentert på åpningen av det 22. møtet i FAO-komiteen for skog (COFO). 

Rapporten viser at stor andel av verdens befolkning er avhengig av produkter fra skogen for å møte basisbehov for energi, husly og i noen grad primære helsetjenester. Samtidig er disse aspektene ved skog som regel ikke poengtert tilstrekkelig i politikken. 

Skogens rolle innen matsikkerhet er også viktig, men ofte oversett. 

I mange utviklingsland er ved eneste energikilde som er tilgjengelig og økonomisk mulig for størstedelen av befolkningen. En av tre husholdinger bruker ved som hovedenergikilde i matlaging.

Til toppen