Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på to spørsmål frå representant Geir Pollestad (Sp), og eit spørsmål frå representant Line Henriette Hjemdal (KrF) på Stortinget.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på to spørsmål frå representant Geir Pollestad (Sp), og eit spørsmål frå representant Line Henriette Hjemdal (KrF) på Stortinget.

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål.

Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og er ikkje gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er retta til, skal innan seks virkedagar gje eit skriftleg svar til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.

Pollestad har følgande spørsmål om hestenæringen:

Det vises til svar på spørsmål om hestenæringen (Dokument nr 15:137 (2014 – 2015)). Her fremkommer det at statsråden ikke ville ha et utvalg sammen med hestenæringen for å vurdere rammebetingelsene, men selv vurdere de innspill som fremkom på et hesteseminar på Stortinget. Hvilke konkrete innspill er det statsråden vurderer og når kan vi forvente å se resultater av disse vurderingene?

Pollestad har følgande spørsmål om IKT-plattform for produksjonstilskudd (eStil) :

”I prop. 106 S (2013-2014) Jordbruksoppgjøret 2014 fremhever statsråden arbeidet med ny IKT-plattform for produksjonstilskudd (eStil) som ett av de ti viktigste forenklingstiltakene. I Prop. 28 S (2014-2015) fremgår det at statsråden ikke er kommet skikkelig i gang med arbeidet og at fremdrifta i prosjektet er usikker. Hvilke faktorer forsinker prosjektet og når er beste anslag på ferdigstillelse?”

Hjemdal har følgande spørsmål om kylling:

Hvordan sikrer statsråden at norske forbrukere trygt kan spise norsk kylling?
Til toppen