Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Dette innhaldet er meir enn 7 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på to spørsmål frå representantane Geir Pollestad (Sp) og Line Henriette Hjemdal (KrF) på Stortinget.

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på to spørsmål frå representantane Geir Pollestad (Sp) og Line Henriette Hjemdal (KrF) på Stortinget.

Pollestad har følgande spørsmål:
"I et oppslag i Nationen 25. april kommer det frem at investeringsviljen i landbruket er kraftig redusert etter regjeringsskiftet i fjor høst. Fornyelse og investeringer i bygg, utstyr, maskiner og annet er en forutsetning for å nå målet om økt matproduksjon. Hva vil statsråden konkret gjøre for å snu denne negative utviklingen?"

Hjelmedal  har følgande spørsmål:
”Hvordan vil statsråden følge opp Stortingets anmodning om at det nasjonale og internasjonale arbeidet for å redusere matsvinn skal støttes, og forskningsprosjektene på området styrkes?”

Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og er ikkje gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er retta til, skal innan seks virkedagar gje eit skriftleg svar til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.