Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Dette innhaldet er meir enn 6 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på eit spørsmål frå representant Tove Karoline Knutsen (A) på Stortinget.

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på eit spørsmål frå representant Tove Karoline Knutsen (A) på Stortinget.

Knutsen har følgande spørsmål:
Styret i Veterinærinstituttet har foreslått å legge ned instituttets avdeling i Tromsø og redusere aktiviteten i Harstad. Dersom dette blir gjennomført vil beredskap og kompetanse på dyrehelse, mattrygghet, diagnostikk og rådgivning innenfor et svært viktig samfunnsområde forsvinne fra Nord-Norge. Tidligere har landbruksministeren sagt at hun vil se på saken og komme tilbake til Stortinget. Vil statsråden gripe inn, og når tid kan vi i så fall få en avklaring?

Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og er ikkje gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er retta til, skal innan seks virkedagar gje eit skriftleg svar til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.