Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Skriftlege svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål frå representantane Per Olaf Lundteigen (Sp), Kjersti Toppe (Sp) og André N. Skjelstad (V) på Stortinget.

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål frå representantane Per Olaf Lundteigen (Sp), Kjersti Toppe (Sp) og André N. Skjelstad (V) på Stortinget.

Lundteigen har følgande spørsmål:
Kan statsråden gi en oversikt over tilskudd til jord inkl. nydyrking, grøfting og jordveier samt tilskudd til driftsbygninger, inkl. rentestøtte, lån og tilskudd, år for år i perioden 1990-2014?

Toppe har følgande spørsmål:
Vil statsråden sette nedleggelsen av sentrale deler av Veterinærinstituttets virksomhet i Nord- Norge til side og utrede hva som kreves for å møte behovet for økt kartlegging og kontroll med dyrehelse, blant annet sett i lys av rapporten "Antibiotikaresistens - kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak" - og er tiltak mot og økt kunnskap om antibiotikaresistens en del av mandatet til Veterinærinstituttets prosjekt for å modernisere beredskapen og obduksjonsvirksomheten for landdyr?

Skjelstad har følgande spørsmål:
Hva tenker statsråden om omorganiseringsprosessen i Mattilsynet, i lys av arbeidet med å utrede et regionalt folkevalgt nivå?

Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og er ikkje gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er retta til, skal innan seks virkedagar gje eit skriftleg svar til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.

 
Til toppen