Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål frå representantane Une Aina Bastholm (MDG) og Rigmor Andersen Eide (KrF) på Stortinget.

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål frå representantane Une Aina Bastholm (MDG) og Rigmor Andersen Eide (KrF) på Stortinget.

Bastholm har følgande spørsmål:
Vil landbruks- og matministeren gi Stortinget innsyn i rapporter og annet underlag gjort av Landbruks- og matdepartementet som danner grunnlag for pelsdyrutvalgets arbeid?

Andersen Eide har følgande spørsmål:
Er måten statsråden har opptrådt på overfor Statskog i saken om foretakets energiinvesteringer retningsgivende for hvordan regjeringen vil forvalte sine andre eierskap i tiden framover?

Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og er ikkje gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er retta til, skal innan seks virkedagar gje eit skriftleg svar til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.

 Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP) (Foto: Torbjørn Tandberg)

 

Til toppen