Skriftlig svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål om oppheving av konsesjonslova frå representant Geir Pollestad (Sp) på Stortinget.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål om oppheving av konsesjonslova frå representant Geir Pollestad (Sp) på Stortinget.

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål.

Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og er ikkje gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er retta til, skal innan seks virkedagar gje eit skriftleg svar til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.

Pollestad har følgande spørsmål:
"I Stortinget 15. oktober begrunnet statsråden regjeringens forslag om å oppheve konsesjonsloven med at det står 30 000 tomme gårdsbruk rundt omkring i Norge. Jeg ber om en oversikt over hvor mange av disse som omfattes av konsesjonsloven, hvor de ligger i landet og hvor mange av disse som har bygninger av en slik kvalitet at de er egnet til å bo i?"

Til toppen