Sluttspurt for å nå de globale tusenårsmålene

- Verden har kommet et godt stykke på vei i å nå tusenårsmålene om utvikling, men vi må akselerere innsatsen på alle områder før fristen utløper, sier statsminister Erna Solberg. Sammen med Rwandas president Paul Kagame samlet hun i dag FNs Generalsekretærs pådrivergruppe for tusenårsmålene for første gang i Afrika.

- Verden har kommet et godt stykke på vei i å nå tusenårsmålene om utvikling, men vi må akselerere innsatsen på alle områder før fristen utløper, sier statsminister Erna Solberg. Sammen med Rwandas president Paul Kagame samlet hun i dag FNs Generalsekretærs pådrivergruppe for tusenårsmålene for første gang i Afrika.

- Vi kan ikke bare sitte i New York og Davos og diskutere fattigdomsbekjempelse og utvikling i Afrika. Derfor besluttet president Kagame og jeg å samle representanter for pådrivergruppen og FN-ledere i Rwandas hovedstad Kigali. Sammen skal vi mobilisere for maksimal innsats de 550 dagene som gjenstår før de åtte tusenårsmålene om utdanning, helse, likestilling og bærekraftig utvikling skal være nådd innen utgangen av 2015, sier statsminister Erna Solberg.

Hun er denne uken i Afrika for å samle erfaringer og legge planer for pådrivergruppens og Norges videre arbeid for utvikling. Tidligere denne uken deltok hun på en internasjonal konferanse om mødre- og barnehelse i Johannesburg, ledet av Graça Machel, også medlem av pådrivergruppen. I går stod utdanningssatsing på programmet på barneskole- og yrkesskolebesøk i Malawi.

Pådrivergruppens mandat er å jobbe for økt innsats for å nå tusenårsmålene gjennom et bredt partnerskap med nasjonale myndigheter, FN-systemet, Verdensbanken, privat sektor, sivilsamfunnsorganisasjoner og filantropiske stiftelser. Norge har engasjert seg spesielt innen global helse, og satser nå stort også på utdanning som skissert i en ny stortingsmelding. Verden har kommet et godt stykke på vei mot tusenårsmålet om at alle barn skal ha et skoletilbud, fra 108 millioner i 1999 til 58 millioner barn uten skolegang i dag. I tillegg mangler 70 millioner ungdommer skolegang, så det er behov for betydelig innsats innen utdanningssektoren.

- Utdanning er fundamentet for et hvert lands langsiktige utvikling. Arbeidet med å sikre at alle jenter kan gjennomføre skolegang av god kvalitet er prioritet nummer én, fordi utdanning av jenter har store positive ringvirkninger for andre viktige samfunnsområder. Halvparten av de 58 millioner barna i barneskolealder som ikke går på skole bor i områder med krise- eller konflikt. Vi må arbeide innovativt for at barn i Syria, Somalia og andre konfliktområder skal ha et trygt og godt skoletilbud, sier Solberg.

Hun har engasjert seg i situasjonen med de kidnappede skolejentene i Nigeria som fortsatt ikke er løst. Til sammen har 70 land i verden opplevd angrep på elever, lærere eller skolebygg i løpet av de siste fem årene.

- Dessverre er det også krefter i ulike deler av verden som motarbeider jenters utdanning med de verst tenkelige midler, inkludert bombeangrep, drap og bortføringer. Jeg er tydelig på at Pådrivergruppen også må gjøre sitt for å motvirke uakseptable holdninger og handlinger rettet mot jenters utdanning og for å bidra til sikker skolegang for jenter, sier statsministeren.

 

Til toppen