Snakket om energimeldingen

Politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet Elnar Holmen holdt onsdag innlegg om den kommende energimeldingen i anledning Energi Norges temadag.

- Forsyningssikkerhet, verdiskaping og miljø henger nøye sammen. Målet for arbeidet med denne meldingen er å presentere en politikk som balanserer disse hensynene på en best mulig måte, sier Holmen.

Holmen vektla også nødvendigheten av langsiktighet samt et godt og tett samarbeid med bransjen i dette arbeidet.

- For at kraftsektoren skal bidra til verdiskaping og velferd, samt sørge for en sikker strømforsyning, også i fremtiden, må vi legge god forståelse av de langsiktige utviklingstrekkene i kraftforsyningen til grunn. Jeg er også opptatt av en tett og god dialog med bransjen i arbeidet med energimeldingen, sier Holmen.

Det er 15 år siden det sist ble lagt fram en helhetlig stortingsmelding om energipolitikken. I samarbeidsplattformen har Regjeringen varslet at det skal legges frem en ny stortingsmelding om en helhetlig energipolitikk.

Arbeidet med stortingsmeldingen startet i mars i år da olje- og energiminister Tord Lien inviterte bransjen og en rekke andre aktører til å komme med sine innspill.

Politisk rådgiver Elnar Holmen snakket om den kommende energimeldingen. (Ueland/OED)
Til toppen