Søkeverktøy gir EØS-status for EU-regelverk

EEA-Lex er en tjeneste som gjør det mulig å se hva som er EØS-status for vedtatt EU-regelverk.

Slik ser søkeverktøyet EEA-Lex ut. Illustrasjon: EFTA

Ved å gjøre oppslag på EU-rettsaktens nummer (Celex-nummer), får man opplysninger om både rettsakter som er tatt inn i EØS-avtalen og om direktiver, forordninger og beslutninger som er til vurdering i EØS/Efta-landene Norge, Island og Liechtenstein.

Det er Efta-sekretariatet i Brussel som har utviklet tjenesten EEA-Lex. Om lag 9500 EU-rettsakter er tatt inn i EØS-avtalen. Omtrent 5000 av disse gjelder i dag.

Slik gjør du det:

Celex-formatet er: 3 åååå * nnnn

åååå er årstall

* er L for direktiver (directives)
* er R for forordninger (regulations)
* er D for beslutninger (decisions)
* er H eller X for anbefalinger (recommendations)

nnnn er fire sifre, evt. med «0» først

Direktiv 2006/60/EC får dermed Celex-nummer 32006L0060

Skriv inn Celex-nummer i merket felt på siden, og trykk deretter "View Report".

 

EEA-Lex vil på et senere tidspunkt tilby flere søkemuligheter, samt lenke til norsk oversettelse av rettsaktene og vedtakene i EØS-komiteen hvor nye rettsakter formelt blir vedtatt innlemmet i EØS-avtalen.

Til toppen