Solberg åpnet testproduksjonen på norsk solkraftverk i Rwanda

Statsminister Erna Solberg åpnet 3. juli testproduksjonen på et solkraftverk i Rwanda bygget og finansiert av norske aktører. Det 8,5 megawatt store kraftverket er den første kommersielle solparken i Øst-Afrika, og vil øke Rwandas strømkapasitet betydelig. Under én av fem husstander i Rwanda har i dag tilgang på elektrisitet.

- Tilgang til elektrisitet er avgjørende for økonomisk vekst og utvikling i Rwanda som i resten av Afrika. Elektrisitet er viktig for at skolebarn skal kunne gjøre lekser, for bedre helsetilbud, for kommunikasjon, og for at industri og næringsliv skal kunne vokse. Enkelt sagt blir det ingen utvikling uten energi, sa statsminister Erna Solberg da hun ga startskuddet for testproduksjon ved anlegget.

Det er det norske selskapet Scatec Solar som har bygget kraftverket. Når det står helt ferdig vil kraftverket øke den totale strømkapasiteten i landet med cirka 8 %. KLP og Norfund (Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland) har vært med på å finansiere solkraftverket. Nederlandske Gigawatt Global er også partner i prosjektet. Scatec Solar skal drifte anlegget og levere strøm til det nasjonale strømnettet. Strømprisen vil ligge under prisen for strøm produsert av fyringsolje.

- Det er inspirerende å se et slikt vellykket samarbeid mellom private og statlige aktører knyttet til fornybar energi. Sterkere medvirkning fra privat sektor og offentlig-privat samarbeid er noe regjeringen legger vekt på i utviklingspolitikken. Energi til alle er samtidig et viktig mål i kampen mot fattigdom, og energien må være billig nok, stabil og ikke minst klimavennlig. Solkraft kan i tillegg til særlig vannkraft være et viktig alternativ for fornybar energi Afrika, sier Solberg.

Statsminister Erna Solberg besøker Rwanda 2.-3. juli i forbindelse med sitt arbeid for FNs tusenårsmål for bekjempelse av fattigdom. Solberg leder FNs generalsekretærs pådrivergruppe for tusenårsmålene sammen med Rwandas president Paul Kagame.

Til toppen