Solberg og Brende på toppmøte mellom Asia og Europa

Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende deltok denne uken på toppmøtet mellom asiatiske og europeiske land (ASEM) i Milano. Statsministeren vektla i sitt innlegg hvor viktig samarbeid mellom Norge og Asia er for handel og økonomisk vekst.

Statsminister Erna Solberg holder Norges innlegg på toppmøtet mellom asiatiske og europeiske land (ASEM) i Milano. Foto: SMK

Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende deltok denne uken på toppmøtet mellom asiatiske og europeiske land (ASEM) i Milano. Statsministeren vektla i sitt innlegg hvor viktig samarbeid mellom Norge og Asia er for handel og økonomisk vekst.

Tema for årets ASEM-toppmøte var "ansvarlig partnerskap for bærekraftig vekst og sikkerhet". Statsminister Erna Solberg deltok på en diskusjonssesjon 17. oktober, hvor aktuelle globale utfordringer sto på dagsordenen.

Asia-samarbeid viktig for norsk sjøfart
I sitt innlegg la statsministeren vekt på ASEM som arena for dialog, og betydningen av godt samarbeid for handelsruter mellom Norge og Asia og sikker og miljøvennlig ferdsel i Arktis.

- Den maritime industrien har historisk sett vært forbindelsen mellom Asia og Europa. For en sjøfartsnasjon som Norge, er det viktig å sikre et stabilt og forutsigbart rammeverk for maritime næringer. Norge setter stor pris på samarbeidet vi har med våre asiatiske partnere om maritime spørsmål, sa Solberg.

Over 90% av verdenshandelen skjer med skip. Et isfritt Arktis vil kunne ha stor betydning for handelen mellom Asia og Europa.

- Verdens travleste skipsleder er mellom Asia og Europa. Et isfritt Arktis kan redusere seilingstiden mellom Nord-Europa og Øst-Asia med opp mot 40%. Sjøtransport i de sårbare nordområdene krever de høyeste sikkerhets- og miljøstandardene tilgjengelig. Derfor har Norge gått i front for utviklingen av slike obligatoriske standarder i Den internasjonale maritime organisasjonen, sa Solberg. 

Solberg vektla også at Arktisk råd, med flere asiatiske land som observatører, ville være en viktig kilde til kunnskap om utfordringene og mulighetene i nordområdene. Nordområdene ga førstehånds kunnskap om effekten av klimaendringene 

Jobbskaping og økonomisk vekst
Utenriksminister Børge Brende deltok på utenriksministermøtet i ASEM 16. oktober. I sitt innlegg tok Brende opp den sterke veksten i norsk-asiatisk økonomisk samarbeid mellom Asia og Europa de siste ti årene, og mulighetene dette gir for å skape flere jobber og økonomisk vekst. Ifølge ILO trenger verden 600 millioner nye jobber innen 2020.

- Vi står foran en enorm utfordring når det gjelder jobbskaping. En viktig del av svaret på dette er handel. De europeiske og asiatiske økonomiene henger sammen, og gjennom ASEM kan vi bistå stater, forskningsinstitusjoner og privat sektor til å styrke sitt samarbeid. Norge vil være en partner som forplikter seg til å bidra til å sikre bærekraftig vekst og økte forbindelser mellom Europa og Asia, var Brendes budskap i møtet.

Til toppen