Solid norsk innsats i Internasjonal skogkonkurranse for ungdom

Den 11. "International Junior Forest Contest" ble i år arrangert i St. Petersburg, Russland. 40 ungdommer fra 27 land deltok i konkurransen. Deltakerne som er mellom 15-22 år og kommer fra både videregående skoler og universiteter.

Den 11. "International Junior Forest Contest" ble i år arrangert i St. Petersburg, Russland.   40 ungdommer fra 27 land deltok i konkurransen. Deltakerne som er mellom 15-22 år og kommer fra både videregående skoler og universiteter. Ungdommene presenterer sitt eget forskningsarbeid og bedømmelsen omfatter en skriftlig oppgave og en muntlig presentasjon, alt på engelsk eller russisk. Juryen består av 15 dommere fra ulike land og prestisjefylte internasjonale organisasjoner innen. Alle deltakerne presentere sin oppgave foran dommerpanelet og alle delegatene.  I tillegg har dommerne mulighet til å stille utfyllende spørsmål vedrørende oppgavene.

Solid norsk innsats
Den norske deltakeren Hans Martin Bue, fra Åsnes i Hedmark og elev ved Sønsterud videregående skole, vant den norske konkurransen under NM i Skogbruk på Elverum tidligere i år. Bue hadde valgt "The taiga in a global perspective" som tema. Det tar opp bl.a. permafrostens binding av CO2.

I år deltok 40 ungdommer fra 27 land og variasjonen i temaer er stor, alt fra effektive miljøskatter i Vietnam, kjemiske utvinningspotensiale av appelsintrær i Brasil og flomskadde trær i Nord Dakota i USA.

Vinneren av årets konkurranse ble russisk. Som følge av mange gode presentasjoner ble de neste plassene delt mellom Vietnam og Kirgisistan og Aserbajdsjan og Russland. Hans Martin Bue nådde ikke helt opp med sin presentasjon, men høstet mye skryt for oppgaven fra både dommere og konkurrenter.

Hans Martin Bue fikk en ekstra premie for sin presentasjon, et Canon fotoapparat og en diplom, signert av ministeren for `Ministry of natural resources og ecology` i Russland. Skoleeleven fra Sønsterud gjorde det også svært bra i arrangementets "skogquiz" og bidro aktivt på laget som vant konkurransen.

Det er Norges landbruks- og matminister som er invitert til å stille med et norsk lag i konkurransen. På oppdrag fra departementet har Skogselskapet i Hedmark tatt det praktiske ansvaret med utvelgelse av studenter og støtte i prosjektarbeidet. Reiseleder og veileder under konkurransen har vært Jon Sigurd Leine, Fylkesmannen i Oppland.

Til toppen