Solvik-Olsen settestatsråd for Jensen

Kongen har i statsråd i dag oppnevnt statsråd Ketil Solvik-Olsen som settestatsråd for finansminister Siv Jensen.

Oppnevningen gjelder for behandling av saker der WWF-Norge er part eller har en partslignende interesse, og der statsråd Jensen på grunn av sitt slektskap med Nina Jensen anses inhabil eller ønsker å fratre fordi hun er nær grensen for inhabilitet.

Til toppen