Sør-Fron får 3,9 millioner etter flom

Sør-Fron kommune ble hardt rammet av flom våren 2013, og fikk spesielt store skader på de kommunale veiene.

Departementet gir nå 3,9 millioner kroner i skjønnsmidler som kompensasjon for de ekstraordinære utgiftene kommunen har fått som følge av flommen.
Dette kommer i tillegg til de om lag 4,8 millioner kroner som kommunen fikk utbetalt i 2013.

Til toppen