Stabile omsetningsavgifter på korn og melk

Omsetningsrådet har kommet med tilrådninger om satsen for omsetningsavgifter fra 1. juli og departementet har fulgt disse tilrådningene. Omsetningsavgiftene på korn og melk videreføres dermed på dagens nivå.

Maksimalsatsen for omsetningsavgift på korn og oljefrø for kornåret som starter 1. juli 2014 videreføres på 5 øre per kg. Endelig sats blir fastsatt i august basert på avlings- og forbrukssituasjonen.

Satsen for omsetningsavgift på ku- og geitemelk videreføres på 8 øre per liter.

Omsetningsavgift
Omsetningsavgiften er en avgift som legges på produsentenes salgsproduksjon for å finansiere tiltak for å fremme omsetningen.

Omsetningsavgiften blir innbetalt av bøndene ved levering av produktene. Avgiften går inn i fondet for omsetningsavgift og blir brukt til finansiering av markedsregulering, faglige tiltak og opplysningsarbeid.

Melk og brød
Omsetningsavgiftene på korn og melk videreføres på dagens nivå. (Foto: Colourbox)
Til toppen