Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Stadfester snøscooterforsøk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 11. april 2014 stadfestet 87 lokale forskrifter om kommunalt forsøk med snøscooterløyper. – Jeg har stor tillit til at kommunene skal ivareta sitt forvaltningsansvar på en god måte, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Med dette får kommunene det gjelder anledning til å gjennomføre planprosesser- og vedtak og å etablere snøscooterløyper i utmark og på islagte vassdrag.

-Dette er et klarsignal til den enkelte kommunen, som nå kan gå i gang med det kommunale planarbeidet. Den enkelte kommune skal dermed kunne ha snøscooterløypene klare til neste sesong, legger Sanner til.

- Regjeringen har tillit til at lokalpolitikerne i kommunene som deltar i forsøket vil ta kloke valg om etablering av snøscooterløyper, godt tilpasset sin kommune, sier Sanner.

Han presiserer at forsøket skal skje innen fastsatte rammer i forskriften. 

Løypene skal angis i arealplan eller reguleringsplan som trasé for snøscooterløype. Kommunen kan ikke treffe planvedtak før private og offentlige grunneiere har samtykket i snøscooterkjøring over deres eiendom. Kommunen må i planprosessen ta hensyn til blant annet støy og andre ulemper for friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteområder, kulturminner og kulturmiljø.

Sanner understreker at dette ikke er et frislipp for snøscooterkjøring. – Kommunene kan nå gå videre med reguleringsarbeidet, der de blant annet skal ta hensyn til friluftsliv og naturmangfold, sier statsråden.

Oversikt over deltakerkommuner - snøscooterforsøk (pdf)

Til toppen