Stanser omstillingen av Foreldre og barn-sentre

Barneminister Solveig Horne ber Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om å stanse videre omstilling av flere Foreldre og barn-sentre til det foreligger en helhetlig vurdering av tilbudet.

Barneminister Solveig Horne ber Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om å stanse videre omstilling av flere Foreldre og barn-sentre til det foreligger en helhetlig vurdering av tilbudet. 

- Jeg er svært opptatt av at de minste barna og deres familier skal få god hjelp, og derfor er dette en sak jeg har bedt direktoratet om å følge særlig opp, sier statsråd Horne. - Jeg vil ha en grundig vurdering og anbefaling av hvordan denne gruppen skal få et best mulig tilbud. 

Direktoratet er i en omstillingsprosess der de blant annet skal redusere oppgaver som ikke er lovpålagte. Et samlet Storting stod bak denne beslutningen da de vedtok endringer i barnevernloven. 

Kommunene står nærmest de barna og familiene som trenger hjelp, derfor er det riktig at de har et lovpålagt hovedansvar for å gi nødvendig hjelp og støtte. Regjeringen satser på forebyggende arbeid og tidlig innsats for å hjelpe utsatte barn.

- Jeg har bedt om å få utredet hvordan vi kan sikre at målgruppen til Foreldre og barn-sentrene fremdeles skal få god og riktig hjelp, sier statsråden. 

Den pågående omstillingen i tilbudet til Foreldre og barn-sentrene i Nord-Norge fortsetter som planlagt. I denne regionen er det ingen reduksjon i kapasitetstilbudet.

Til toppen