Staten selger Cermaq-aksjer

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag akseptert å selge statens aksjer i Cermaq til japanske Mitsubishi Corporation.

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag akseptert å selge statens aksjer i Cermaq til japanske Mitsubishi Corporation.

Nærings- og fiskeridepartementet viser til det frivillige tilbudet fremsatt av Mitsubishi Corporation gjennom sitt heleide datterselskap MC Ocean Holdings Limited den 22. september 2014. Tilbudet gjelder kjøp av samtlige aksjer i Cermaq ASA til en pris på 96 kroner per aksje. Tilbudsperioden utløper i dag.

Nærings- og fiskeridepartementet har på vegne av den norske stat i dag akseptert tilbudet for alle statens aksjer i Cermaq. Staten eier 54 731 604 aksjer i Cermaq. Det tilsvarer 59,17 prosent av den utstedte aksjekapitalen. Staten vil, såfremt tilbudet gjennomføres, ikke lenger eie aksjer i selskapet.

Det vises forøvrig til tilbudsvilkårene i tilbudsdokumentet fra MC Ocean Holdings Limited.

Til toppen