Statens klarspråkspris 2014

Nå kan du nominere kandidater til Statens klarspråkspris 2014! I tillegg til hovedprisen deler vi i år ut en temapris for klare tekster om retter og plikter, og vi vil hedre «årets trekkhund», altså en person som har gjort en spesiell innsats i klarspråksarbeidet. Fristen for å nominere kandidater er 20. oktober 2014, og alle prisene deles ut i 2015.

Nå kan du nominere kandidater til Statens klarspråkspris 2014! I tillegg til hovedprisen deler vi i år ut en temapris for klare tekster om retter og plikter, og vi vil hedre «årets trekkhund», altså en person som har gjort en spesiell innsats i klarspråksarbeidet. Fristen for å nominere kandidater er 20. oktober 2014, og alle prisene deles ut i 2015.

Statens klarspråkspris (hovedprisen) deles ut hvert år og går til statsorganer som gjør en ekstraordinær innsats for å bruke et klart, godt og brukervennlig språk i sine tekster. Kandidater som nomineres, må kunne vise til

  • klar og lett forståelig informasjon til publikum
  • systematisk og dokumentert innsats for godt språk, både på nynorsk og bokmål
  • et språkarbeid som involverer store deler av virksomheten

Prisvinnerne må ha gjennomført konkrete tiltak med gode resultater. Prisen skal både være en belønning for arbeidet som er gjort, og en oppmuntring til å fortsette innsatsen med å skrive klare og brukertilpassede tekster. Arbeidet må ikke nødvendigvis være gjennomført det siste året.

Temapris 2014: klare tekster om retter og plikter
For 2014 skal det også deles ut en temapris til et statsorgan som har jobbet spesielt med å informere om en plikt og/eller rettighet i et klart, godt og brukervennlig språk. Årets temapris går til et statsorgan som har skrevet gode informasjonstekster, gjerne i flere sjangre og kanaler, om en plikt eller rettighet. Det kan blant annet være tekster om et nytt regelverk eller tekster om endringer i en saksbehandlingsprosess. Tekstene kan for eksempel være brev, brosjyrer, nettekster, veiledninger og digitale skjemaer. Arbeidet med tekstene må ikke nødvendigvis være gjennomført det siste året.

Årets trekkhund
For 2014 vil vi også dele ut en påskjønnelse til en person som har gjort en spesiell innsats i klarspråksarbeidet på en arbeidsplass, som har motivert andre, eller vært pådriver for et systematisk klarspråksarbeid, og dermed bidratt til gode resultater. Det kan være for eksempel en leder, en prosjektansvarlig eller en medarbeider.

Prisene deles ut av Kommunal- og moderniseringsministeren på et arrangement på nyåret 2015.

Alle kan nominere kandidater.

Her finner du mer informasjon om prisene og hvordan du nominerer.

Her finner du retningslinjene for Statens klarspråkspris.

Til toppen