Statens personalhåndbok publiseres nå av Lovdata

Statens personalhåndbok (SPH) publiseres nå av Lovdata. En åpen løsning med forbedret søkefunksjon er gratis tilgjengelig for alle på Lovdata.no/sph. Personalhåndboken vil midlertidig være tilgjengelig fra eksisterende lenker.

- Den elektroniske versjonen av Statens personalhåndbok (SPH) er fornyet og forbedret, og har fått en naturlig plassering i Lovdata sammen med de øvrige rettskildene. SPH på Lovdata gir flere muligheter for praktisk og individuell tilpasning for den enkelte bruker, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Den nye elektroniske SPH inneholder flere verktøy for brukerne av personalhåndboken. En åpen løsning med forbedret søkefunksjon er gratis tilgjengelig for alle på Lovdata.no/sph. Gjennom Lovdata Pro kan man registrere seg som personlig bruker av Lovdata og SPH. Dette gir mulighet for å lagre egne merknader til bestemmelsene og egne mapper med informasjon (utvalg), som også kan deles med grupper av brukere.

- Ved innlemmingen av SPH i Lovdata utnytter vi den eksisterende teknologien til å gi bedre tjenester til forvaltningen. Jeg tror vi nå vil få enda flere fornøyde brukere av Statens personalhåndbok, sier statsråd Sanner.

SPH på Lovdata.no/pro vil være tilgjengelig for de ansatte gjennom virksomhetenes eksisterende brukeravtaler med Lovdata. Den enkelte ansatte får tilgang til Lovdata Pro ved å bruke virksomhetens brukernavn og passord, og deretter registrere en egen personlig id.

Lovdata.no finnes informasjon og veiledning om bruk av Lovdata Pro.

Personalhåndboken vil midlertidig være tilgjengelig fra eksisterende lenker.