Statlig plan for nasjonalt minnested på Sørbråten

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- For å sikre at de nasjonale minnesmerkene etter 22. juli-tragedien kan realiseres som planlagt, har jeg besluttet at staten overtar den videre planprosessen for minnestedet på Sørbråten i Hole. Vi har behov for nasjonale minnesmerker for å sørge, savne, og samles om de verdiene som ble angrepet og satt på prøve den dagen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Sanner har i dag sendt brev til Hole kommune om at staten overtar den videre planprosessen for det nasjonale minnestedet på Sørbråten, slik kommunen foreslo i sitt vedtak.

I brevet viser Sanner til vedtak i plan- og miljøstyret i Hole kommune 15. september 2014 og påfølgende brev fra varaordføreren i Hole. Der ber kommunen om at staten overtar og viderefører planprosessen for minnesmerket på Sørbråten dersom kommunens ønske om alternativ plassering eller alternativ utforming av minnesmerket ikke imøtekommes.

- Vi ble rammet av terror som samfunn og som nasjon, da er det naturlig at staten også bærer en større del av ansvaret for å etablere minnestedene, sier Sanner.

I sitt svar til kommunen skriver Sanner: ”Jeg har fattet en beslutning om at arbeidet med reguleringsplanen for et nytt minnesmerke på Sørbråten videreføres som statlig arealplan i henhold til plan- og bygningsloven § 6-4. Dette innebærer at Kommunal- og moderniseringsdepartementet overtar ansvaret for planprosessen.”

- Vi har hatt god dialog med Hole kommune og vil ha det i det videre planarbeidet. Derfor vil jeg invitere til et møte for å drøfte den videre planprosessen med kommunen. Her er det naturlig å diskutere de innspill kommunen har kommet med, sier Sanner.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00