Statskog selger spredte skogeiendommer

Statskog gjennomfører i perioden 2011-2017 et omfattende salg av spredte skogeiendommer. Hittil er det solgt 110 eiendommer på til sammen om lag 178 000 dekar. Neste tidspunkt for annonsering er 2. mai 2014.

Flere eiendommer vil bli lagt ut for salg hver vår og høst i hele perioden. Alle eiendommene vil bli annonsert.

Statskog selger i utgangspunktet eiendommene til høystbydende, men forbeholder seg retten til å godta eller forkaste ethvert bud.

Statskog er landets største grunneier. Statens grunn utgjør 60.000 km2, det vil si 1/5 av fastlands-Norge. Eiendommene drives, forvaltes og utvikles av Statskog SF eller i samarbeid med andre. Staten er 100 prosent eier av Statskog SF. Eierskapet utøves av landbruks- og matministeren.

Elv i skog
Hittil har Statsskog solgt 110 skogeiendommer på til sammen om lag 178 000 dekar. (Foto: ©Bård Løken/Samfoto

 

Til toppen