Statskogs årsmelding for 2013

Statskog-konsernet hadde i fjor en omsetning på 339 millioner kroner og et driftsresultat på knappe 27 millioner. Styret understreker i foretakets årsmelding at det vil være viktig å følge med på og tilpasse seg de strukturendringene som nå skjer innenfor norsk skogindustri.

Statsskog - Årsrapport 2013

Statskog-konsernet hadde i fjor en omsetning på 339 millioner kroner og et driftsresultat på knappe 27 millioner. Styret understreker i foretakets årsmelding at det vil være viktig å følge med på og tilpasse seg de strukturendringene som nå skjer innenfor norsk skogindustri. 

Statskog er landets største grunneier.  Statens grunn utgjør 60.000 km2, det vil si 1/5 av fastlands-Norge. Landbruks- og matministeren utøver statens eierskap av Statskog.

Til toppen