Priv. til red:

Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie mottar den første forsknings- og innovasjonsstrategien for helse- og omsorgssektoren

Professor John-Arne Røttingen har ledet arbeidet med strategien "HelseOmsorg21, Et kunnskapssystem for bedre folkehelse". Aktører fra næringsliv, pasientorganisasjoner, helseforetak, kommuner og universitets- og høyskolemiljøer har bidratt. Målet med HelseOmsorg21 er en kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste. Strategien peker på 10 satsingsområder med forslag til tiltak innenfor hvert område.

Tid: Onsdag 25. juni, 12.00-13.30

Sted: Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, Sognsveien 20, Rikshospitalet, hovedinngangen, blått auditorium (underetasjen)

Program

1200-1203 Velkommen
Bjørn Inge Larsen, departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet
1203-2010 Forskning og innovasjon innenfor helse- og omsorg
Statsminister Erna Solberg
1210-1225 Presentasjon av hovedanbefalingene i HelseOmsorg21-strategien
John-Arne Røttingen, leder av strategiarbeidet
1225 -1250 Representanter fra Topplederforum for HelseOmsorg21 om utvalgte områder i HelseOmsorg21-strategien
Anne-Lise Ryel, Kreftforeningen
Karita Bekkemellem, Legemiddelindustriforeningen
Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus
Evy-Anni Evensen, Telemark fylkeskommune
1250-1300 Overrekkelse til regjeringen
Innlegg fra helse- og omsorgsminister Bent Høie
1300-1330 Statsministeren og helse- og omsorgsministeren er tilgjengelige for kommentarer.

 

Pressen er velkommen til å delta.

Kontakt for statsministeren: Kommunikasjonsrådgiver Camilla Ryste, 482 13 216
Kontakt for helse- og omsorgsministeren: Kommunikasjonsrådgiver Cathrine Slaaen, 976 77 247

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen