Statsministeren til Sør-Afrika, Malawi og Rwanda

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statsminister Erna Solberg besøker denne uken Sør-Afrika, Malawi og Rwanda for å fremme barns rett til utdanning og helse, og stimulere til økt innsats for FNs tusenårsmål for å bekjempe fattigdom.

- Å gi barn og unge god utdanning og helse er noe av det viktigste vi kan gjøre for å øke levestandarden i fattige land. Befolkningsveksten i Afrika er høy. De store barne- og ungdomskullene er landenes viktigste ressurs for videre sosial og økonomisk utvikling, sier Solberg.

Solberg leder FNs generalsekretærs pådrivergruppe for tusenårsmålene sammen med Rwandas president Paul Kagame. Sammen med andre medlemmer av pådrivergruppen MDG Advocacy Group besøker Solberg de tre afrikanske landene for å drøfte og inspirere både myndigheter og andre nasjonale og internasjonale aktører til å søke nye partnerskap og innovative løsninger for økt innsats mot fattigdom. I underkant av 550 dager gjenstår før de åtte tusenårsmålene om utdanning, helse, likestilling og bærekraftig utvikling skal være nådd i 2015.

Utenriksminister Børge Brende deltar under besøket til Sør-Afrika og Malawi.

- Mange land i Afrika har hatt en betydelig økonomisk vekst og utvikling de siste ti årene. Dette gir store muligheter for å skape arbeidsplasser og redusere fattigdom og ulikhet. Økt satsing på utdanning, ikke minst for jenter og andre sårbare grupper, er en helt avgjørende en del av dette, som Norge nå tar i et krafttak for, sier Brende. 

Tirsdag 1. juli møter statsministeren Graca Machel i Sør-Afrika. Machel er enke etter Nelson Mandela, og har i likhet med sin mann vært en aktiv forkjemper for demokrati og menneskerettigheter. Solberg deltar på en internasjonal konferanse om mødre- og barnehelse i Johannesburg, som ledes av Machel. I Sør-Afrika skal Solberg og Brende blant annet også møte to av veteranene fra kampen mot apartheid.

- Nelson Mandela og ANCs kamp mot apartheid har vært en enorm inspirasjon for den internasjonale kampen for frihet, demokrati og menneskerettigheter. Ledere over hele verden har et ansvar for å bringe dette viktige arbeidet videre, sier Solberg.

1.-2. juli besøker Solberg, Brende og medlemmer av pådrivergruppen Malawi for å se nærmere på norsk støtte til utdanning med vekt på jenter og utdanning av helsepersonell. Solberg og Brende møter Malawis nyvalgte president Peter Mutharika og norske frivillige organisasjoner.

3. juli vil Solberg og Rwandas president Paul Kagame lede pådrivergruppens aller første møte i Afrika. Solberg besøker også Rwandas parlament for å delta på en internasjonal konferanse for kvinnelige parlamentarikere. 

- Rwanda har verdensrekord i kvinnelig deltakelse i nasjonalforsamlingen. Likestilling i politikken og grunnskolen er noe av det Rwanda berømmes for å ha oppnådd i løpet av de 20 årene som er gått siden folkemordet i 1994. Jeg ser frem til å lære mer både om hva Rwanda har fått til, og også hvordan de utfordringer Rwanda har med hensyn til menneskerettigheter og demokrati kan løses, sier Solberg.

I Rwanda vil Solberg også legge ned blomster til minne om folkemordet i 1994. Hun avslutter besøket med å åpne det første storskala solkraftanlegget i Øst-Afrika, som er bygget av norske Scatec Solar i partnerskap med blant andre statens investeringsfond Norfund.