Statsråd Lien på Industri Energis landsmøte

Olje- og energiminister Tord Lien holdt innlegg og deltok i debatt under Industri Energis landsmøte i dag.

I anledning Industri Energis landsmøte holdt olje- og energiministeren innlegg på Oslo Kongressenter i dag. I innlegget omtalte Tord Lien både kraftnæringen og olje- og gassindustrien.

Statsråd Lien om kraftnæringen på Industri Energis landsmøte. (EBM/OED)

- Tilgangen på rikelig og ren vannkraft la grunnlaget for industrialisering, og en næringsutvikling som i sin tur la grunnlaget for velferdsstaten. Vannkraften ble på mange måter porten inn i det moderne og selvstendige Norge, sa Lien. - Vannkraften er fortsatt ryggraden i det norske kraftsystemet, og vil forbli det.

 Å knytte det norske kraftsystemet til andre land er ikke nytt i norsk historie. I flere tiår har dette vært en sentral del av norsk kraftpolitikk.

- Utveksling av kraft med Tyskland og Storbritannia via utenlandskabler vil bidra til økt forsyningssikkerhet. Spesielt gjelder dette i tørrår med lite tilsig til vannmagasinene våre. Økt utvekslingskapasitet betyr at vi kan importere kraft fra kontinentet når prisene er lave, og eksportere når vi har overskudd her hjemme. Kablene er også viktig for at Norge skal lykkes i å få flere investeringer i økt kraftproduksjon. Vi må se regjeringens satsing på fornybar energi og utenlandskabler i sammenheng, sier olje- og energminister Tord Lien.

Langsiktig perspektiv i petroleumsvirksomheten

Statsråden fremhevet at myndighetene, industrien og fagbevegelsene må ha et langsiktig perspektiv i petroleumsvirksomheten.

- Stabilitet og forutsigbarhet i rammebetingelsene har vært avgjørende for den norske oljesuksessen. Regjeringen legger til rette for fortsatt verdiskaping gjennom stabile rammevilkår, og en aktiv tildelingspolitikk, sa olje- og energiministeren.

Les statsrådens tale. Sjekkes mot fremføring.

Til toppen