Vis hele kalenderen

04.10.2014

  • Statsråd Sanner til Ny-Ålesund

    Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner legger ned grunnsteinen for et nytt jordobservatorium i Ny-Ålesund.