Statsråd Sanner til uformelt regionalministermøte i Athen

Regjeringen Solberg tar Europapolitikken på alvor. Statsråd Sanner deltar på EUs uformelle regionalministermøte i Athen fredag 25. april.

- Det er spesielt viktig for oss som ikke er medlem av EU å komme tidlig med i prosessene for å ivareta norske interesser på en best mulig måte, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- Endringene i reglene for regionalstøtte som vil gjelde i hele Europa og Norge fra 1. juli, viser hvor viktig det er at vi engasjerer oss før EU fatter sine beslutninger, sier Sanner.

Blant temaene som tas opp under Athen-møtet er støtte til små og mellomstore bedrifter, både med hensyn til økonomisk utvikling, forskning og innovasjon.

- Her vil jeg fremheve betydningen av forenkling og peke på viktigheten av generelle ordninger som er enkle for små- og mellomstore bedrifter, slik som differensiert arbeidsgiveravgift.

- Jeg vil påpeke at de nye sektorunntakene i regionalstøtteregelverket medfører økt byråkrati og mindre treffsikre ordninger. Dette ser vi spesielt i forbindelse med den differensierte arbeidsgiveravgiften, sier statsråd Sanner.

Under Athen-møtet deltar representanter for alle EU-medlemslandene, EU-kommisjonen, regionkomiteen, europeiske regionalpolitiske interesseorganisasjoner, kandidatlandene, Sveits og Norge.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 0047 22 24 25 00

Til toppen