Priv. til red.:

Statsråd Vidar Helgesens program veke 24

Statsråd Vidar Helgesen reiser denne veka til London for bilaterale samtalar.

Statsråden har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

Tysdag 10. juni
Statsråd Helgesen besøkjer London for bilaterale samtalar.

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Hilde Steinfeld, telefon 404 08 314. 

Onsdag 11. juni
Kl. 10.00: Statsråd Helgesen opnar og taler på EØS-konferansen. Stad: Det norske teater, Oslo.

Kl. 13.00: Statsråd Helgesen deltek i lunsj på Slottet, i samband med statsbesøket frå Tyskland.

Kl. 20.00: Statsråd Helgesen deltek i middag på Slottet, i samband med statsbesøket frå Tyskland.

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Hilde Steinfeld, telefon 404 08 314. 

Torsdag 12. juni
Kl. 12.00: Statsråd Helgesen deltek på ein regjeringslunsj på Akershus slott, i høve den tyske presidentgjestinga.

kl. 18.00: Statsråd Helgesen deltek på konsert i regi av den polske ambassaden. Stad: Gamle Logen, Oslo.

kl. 19.00: Statsråd Helgesen er vert for middag med International Committee for Missing Persons (ICMP) og norske konfliktforskingsinstitutt. Stad: Grand Hotell i Oslo.

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Hilde Steinfeld, telefon 404 08 314.

Til toppen