Priv. til red.:

Statsråd Vidar Helgesens program veke 33

Statsråd Vidar Helgensen har denne veka mellom anna møter med NTNU, Mattilsynet, Miljødirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Statsråden har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

Tysdag 12. august
Kl. 09.30: Statsråd Helgesen deltek på immatrikuleringa ved Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet. Stad: NTNU, Trondheim.

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Hilde Steinfeld, telefon 404 08 314.

Kl. 14.00: Statsråd Helgesen besøkjer Mattilsynet for å diskutera tilpassingar til EU-direktiv. Stad: Mattilsynet, Oslo.

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Hilde Steinfeld, telefon 404 08 314.

Onsdag 13. august
Kl. 10.00: Statsråd Helgesen besøkjer Miljødirektoratet for å diskutera tilpassingar til EU-direktiv. Stad: Miljødirektoratet, Oslo.

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Hilde Steinfeld, telefon 404 08 314.

Torsdag 14. august
Kl. 09.00: Statsråd Helgesen møter Monique Goyen, direktør for Forbrukerrådets europeiske paraplyorganisasjon. Stad: Statsministeren kontor.

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Hilde Steinfeld, telefon 404 08 314.

Kl. 13.00: Statsråd Helgesen besøkjer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for å diskutera tilpassingar til EU-direktiv. Stad: DSB, Tønsberg.

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Hilde Steinfeld, telefon 404 08 314. 

Til toppen