Priv. til red.:

Statsråd Vidar Helgesens program veke 33

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Statsministerens kontor

Statsråd Vidar Helgensen har denne veka mellom anna møter med NTNU, Mattilsynet, Miljødirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Statsråden har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

Tysdag 12. august
Kl. 09.30: Statsråd Helgesen deltek på immatrikuleringa ved Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet. Stad: NTNU, Trondheim.

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Hilde Steinfeld, telefon 404 08 314.

Kl. 14.00: Statsråd Helgesen besøkjer Mattilsynet for å diskutera tilpassingar til EU-direktiv. Stad: Mattilsynet, Oslo.

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Hilde Steinfeld, telefon 404 08 314.

Onsdag 13. august
Kl. 10.00: Statsråd Helgesen besøkjer Miljødirektoratet for å diskutera tilpassingar til EU-direktiv. Stad: Miljødirektoratet, Oslo.

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Hilde Steinfeld, telefon 404 08 314.

Torsdag 14. august
Kl. 09.00: Statsråd Helgesen møter Monique Goyen, direktør for Forbrukerrådets europeiske paraplyorganisasjon. Stad: Statsministeren kontor.

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Hilde Steinfeld, telefon 404 08 314.

Kl. 13.00: Statsråd Helgesen besøkjer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for å diskutera tilpassingar til EU-direktiv. Stad: DSB, Tønsberg.

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Hilde Steinfeld, telefon 404 08 314.