Statsråd fikk tommel opp hos Stormberg

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson besøkte forrige uke Stormberg-butikken i Kristiansand. Kleskjeden benyttet besøket til å støtte regjeringens forslag om åpne opp for flere midlertidige ansettelser som et viktig verktøy for å inkludere flere i arbeidslivet.


 Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson og Stormberg-gründer Steinar J. Olsen er enige om at å åpne opp for midlertidige ansettelser kan føre til at flere får prøvd seg i arbeidslivet. (Foto: Stormberg)

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson besøkte forrige uke Stormberg-butikken i Kristiansand. Kleskjeden benyttet besøket til å støtte regjeringens forslag om åpne opp for flere midlertidige ansettelser som et viktig verktøy for å inkludere flere i arbeidslivet.

Under sitt besøk fikk statsråden først omvisning på lageret i Kristiansand og deretter i utsalgsbutikken. Stormberg-gründer og eier Steinar J. Olsen fortalte om filosofien bak selskapet og om målsettingene som bedriften streber mot: 25 prosent av de ansatte skal ha en bakgrunn som av en eller annen grunn gjør det vanskelig å få innpass i arbeidslivet

Hull i cv-en

Eriksson møtte flere av de ansatte som har fått jobb på tross av hull i cv-en. Han fikk blant annet høre historien til Siri Dahl som mener at det var én ting som var viktigere enn avrusningsbolig da hun skulle få livet på rett kjøl; Nemlig å komme seg i en vanlig jobb. 

-Man kan avruse og avruse, men skifter man ikke miljø, så havner man på kjøret igjen uansett. Jobben gir meg utelukkende god energi, både det å treffe kolleger, og arbeidsoppgavene jeg utfører, sier Dahl til avisen Fædrelandsvennen. Hun var på jobb på lageret da arbeids- og sosialministeren tok turen innom lageret.
 

Steinar J. Olsen og Siri Dahl (til høyre) forteller om verdien av å ha et arbeid å gå til.
(Foto: Stormberg)

Utprøving i arbeidslivet

Stormerg-leder Steinar Olsen støttet opp om regjeringens forslag som er sendt på høring om å åpne opp for midlertidige ansettelser. 

-Det er behov for nye verktøy i inkluderingsarbeidet. Vi mener at arbeidsgivere bør få lov til å foreta midlertidige ansettelser av de under 30 år i en periode på maks 12 måneder. Målet er ikke å ha flest mulig midlertidig ansatt, men å gi fast ansettelse etter utprøving i arbeidslivet, sa Steinar J. Olsen.

På rett vei

-Det jeg har hørt hos Stormberg i dag, bekrefter at jeg og regjeringen er på rett vei når vi mener at det gjelder å finne nye verktøy for å hjelpe flere over fra trygd til trygg jobb. Midlertidige ansettelser er et slikt verktøy, sa statsråden.

Både statsråden og Olsen var enige i at fast ansettelse fortsatt skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv.

Flere besøk 

Arbeids- og sosialministeren var også på flere andre besøk på Sørlandet. Han lot seg imponere hos Jobbsentralen i Grimstad - et prosjekt for sosialhjelpsmottakere som får 60 prosent av deltakerne i jobb eller utdanning. Eriksson møtte to menn i 20-årene som er kommet i jobb etter å ha fått tett oppfølging fra prosjektets arbeidsledere.

Eriksson besøkte også attføringsbedriften Durapart for blant annet en innføring i stressmestringskurset de holder. Ved Jobbskolen i Kristiansand møtte statsråden fem ungdommer som har blitt stilt krav til etter å ha søkt om sosialhjelp.

Eriksson avsluttet sørlandsvisitten ved Etablerersenteret i Vest-Agder som hjelper gründere med rådgivning. EVA-senteret er et samarbeid medllom Nav, Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune, fylkesmannens landbruksavdeling og innovasjon Norge. 

 

Til toppen