Statsråder ber om innspill

Statsrådene Sanner og Solvik-Olsen inviterer til møte om endringen av differensiert arbeidsgiveravgift og kompenserende tiltak i Tromsø 1. juli.

Dagens ordning utløper 1. juli, og på grunn av endringer i EUs regelverk for regionalstøtte må den særnorske ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift endres. Regjeringen er uenig i EUs beslutning om at enkelte sektorer må være utenfor ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Gjennom forhandlinger med EU og ESA fikk regjeringen gjennomslag for begrensning av enkelte sektorer, men dessverre ikke alle. Derfor foreslår regjeringen å kompensere de berørte sektorene, spesielt transportsektoren. Regjeringen foreslår å prioritere infrastrukturendringer i Nord-Norge og økt statlig kjøp av persontransporttjenester på om lag 1 600 millioner kroner i perioden 2014 – 2018.

Tirsdag 1. juli ber kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen om å få innspill og prioritering av prosjekter som næringslivet og de regionale myndighetene i Nord-Norge ønsker å iverksette.

Dette er et felles møte for de tre nordligste fylkene der rammer for arbeidet og innspill på tiltak avklares.

Møtet finner sted hos Næringsforeningen i Tromsøregionen, Grønnegata 83, Tromsø, 1. juli fra kl. 12.00 – 15.00.

Les invitasjonsbrevet (pdf)

Til toppen