Priv. til red.:

Statsråder besøker prosjekter i Groruddalssatsingen

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne og statssekretær Torkil Åmland i Arbeids- og sosialdepartementet besøker Groruddalen 13. juni.

Oslo kommune har invitert statsrådene for å se nærmere på samarbeidsprosjekter i Groruddalssatsingen.

Vertskap er Bård Folke Fredriksen, byråd for byutvikling, Anniken Hauglie, byråd for kunnskap og utdanning og Øystein Eriksen Søreide, byråd for helse og sosiale tjenester.

Kommunen skal blant annet presentere satsningsområder i skole og barnehage, vise frem Verdensparken på Furuset, som er en av de fire store bydelsparkene i satsingen, og fortelle om etablering av sysselsettingsprogram.

Etter besøket arrangeres et dialogmøte mellom stat og kommune. Dialogmøtet er ikke åpent for pressen.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00. 

Til toppen