Rekordmange norske selskaper på Rio Oil & Gas

Statssekretær Kåre Fostervold besøker Brasil og Rio Oil & Gas denne uke. Aldri har så mange norskbaserte selskaper vært representert på Sør-Amerikas viktigste møteplass for olje- og gassindustrien.

Statssekretær Kåre Fostervold besøker Brasil og oljemessen Rio Oil & Gas denne uke. Aldri har så mange norskbaserte selskaper vært representert på Sør-Amerikas viktigste møteplass for olje- og gassindustrien.

Forstervold har møtt en rekke norske aktører, blant annet DNV-GL, Rolls Royce, Aker Solutions, Kongsberg Gruppen, FMC og NOV.

-At så mange spennende norske aktører er tilstede på  Rio Oil & Gas viser at potensialet for samarbeid med Brasil innen olje og gass er stort. Brasil er ikke bare et viktig offshoremarked globalt, men et laboratorium for forskning og teknologi, sier statssekretær Kåre Fostervold.

Fra venstre: Helle Klem (generalkonsul i Rio), Paulo Rolim (Country Manager Brazil), Kåre Fostervold (statssekretær OED), Yrjar Garshol (VP Marketing-Offshore), Ronaldo Melendez (Commercial Director) (JF/OED)

I regi av Innovasjon Norge er 25 norske bedrifter er representert ved den norske paviljongen, deriblant Statoil, BW Offshore, Jotun, Norsafe og Aptomar.     

Teknologisamarbeidet BN21

BN21-avtalen ble signert i november 2013, mellom det brasilianske teknologidepartementet (MCTI) og Olje- og Energidepartementet. Målet med avtalen er å sammen utvikle teknologi innen offshorevirksomheten, og inkluderer temaer som undervannsteknologi, økt utvinning og boreteknologi.

- Vi håper å signere en avtale for felles utlysning av forskningsprosjekter i løpet av dette året. Brasil og Norge står foran felles utfordringer. Sammen kan vi utvikle morgendagens teknologiløsninger,  sier statssekretær Fostervold, som var imponert over oppmerksomheten norske selskaper får i Brasil.

Samarbeidet i BN21 omfatter myndighetsdialog samt forskningssamarbeid mellom oljeselskaper, leverandørindustrien og forskningsmiljøer i begge land.

22 prosent norskeid offshore serviceflåte

På sitt besøk i Brasil hadde statssekretær Fostervold blant annet møte med Rederiforbundet sitt datterselskap i Rio, ABRAN. ABRAN har 16 norske medlemsbedrifter, som inkluderer norskbaserte selskaper som Farstad, Solstad Offshore, Teekay, PGS, Havila og OSM. 22 prosent av offshore serviceflåten i Brasil er norskeid.

Tema for møtet var utfordringer og muligheter på det brasilianske markedet. Fra v: Ricardo Cesar Fernandes (leder for ABRAN), Kåre Fostervold (statssekretær OED), Helle Klem (generalkonsul i Rio), José Roberto Neves (styreformann ABRAN). (JF/OED)

- Vi ønsker å ha god kontakt med norske selskaper i utlandet. De har mye innsikt som er en viktig forutsetning for gode møter med myndigheter i land vi besøker. Selskapene signaliserer at betingelsene på brasiliansk sokkel har vært gode, men at det er blitt mer krevende den siste tiden. Tilstedeværelse i Brasil er likevel attraktivt for selskapene, sier statssekretær Kåre Fostervold.

Til toppen