Statssekretæren på statsbesøk i Myanmar

Statssekretær i Klima og miljødepartementet Lars Andreas Lunde deltok på statsbesøk til Myanmar 1. til 3. desember.

Statssekretær i Klima og miljødepartementet Lars Andreas Lunde deltok på statsbesøk til Myanmar 1. til 3. desember.

På statsbesøkets første dag besøkte delegasjonen Myanmars hovedstad Nyi Pyi Taw. Der møtte Kongeparet med følge president U Thein Sein. Presidenten la stor vekt på miljø i sin tale. Han viste til at Myanmar har noe av verdens rikeste naturmangfold. I tillegg pekte han på at Myanmar er svært sårbar for klimaenringer. Han viste til syklonen Nagris som i 2008 tok over 100.000 menneskeliv i Myanmar. Den viste at ekstremvær kan få fatale konsekvenser.

Miljøsamarbeidet med Myanmar prioriteres høyt i Norge, sa Lunde under møte med presidenten. Over de to siste årene er det utviklet samarbeidsprosjekter med Myanmars Miljø- og skogdepartement. Prosjektene bidrar til kapasitetsbygging innen bevaring av naturmangfold, vannforvaltning, naturarv og håndtering av farlig avfall. På norsk side er det Miljødirektoratet og Norsk Institutt for Vannforskning som er samarbeidspartnere.

Grønt senter i Yangon

På statsbesøkets andre dag var Kong Harald og Dronning Sonja til stede da det nye miljøsenteret Center for Excellence for Greening/ASEAN Institute for Green Economy ble offisielt åpnet i landets tidligere hovedstad, Yangon. Myanmar har over flere år vist aktiv politisk interesse for grønn økonomi og promotert dette i den sørøstasiske samarbeidsorganisasjonen (ASEAN).

Denne dagen møtte også Lunde Myanmars miljø- og skogminister U Win Tun. Han takket Norge for det tette samarbeidet innen miljøforvaltning. Han la til at Myanmar har fått mulighet til å utvikle et nasjonalt veikart for REDD+ takket være støtte fra Norge gjennom FNs REDD-program.

Unik natur- og kulturarv

Den tredje dagen av statsbesøket ble tilbragt i det historiske tempelområdet Bagan. Under et fagseminar om bevaring av natur- og kulturarv holdt Lunde tale på vegne av Norge. Han vektla behov for bevaring og god forvaltning av natur- og kulturminner:

"Before coming to Bagan I was reflecting upon what the word “heritage” actually means: Heritage is that which is inherited from past generations, maintained in the present, and bestowed to future generations.

The unique heritage that Myanmar has to offer – cultural heritage and natural heritage – poses many opportunities. It attracts tourism, which we now see is increasing in large numbers. This again may spur social and economic development. However, in order to bestow to future generations, heritage must be preserved".  

Under besøket til Bagan ble det undertegnet en samarbeidsavtale mellom den norske ambassaden i Myanmar og UNESCO om støtte til arbeidet med å nominere naturarvområder til UNESCOs verdensarvliste.

Møte med miljøorganisasjoner

Under oppholdet i Myanmar møtte Lunde representanter fra ulike miljøorganisasjoner og FN-kontorer. Miljøorganisasjonene The Centre for People and Forest (RECOFTC) og Wildlife Conservation Society (WCS) jobber med henholdsvis bærekraftig skogforvaltning og bevaring av naturmangfold.

I Myanmar er kun 5,16 prosent av landarealet nasjonalparker. WCS jobber for at denne andelen økes til myndighetenes mål om 10 prosent. At myndighetene fører oppsyn med nasjonalparkene på en god måte er også svært viktig. Dette er en sentral målsetning i det Norsk-Myanmarske samarbeidet om naturforvaltning.

Lokalsamfunn spiller også en viktig rolle i bevaring av natur. RECOFTC får støtte fra den norske ambassaden i Myanmar til å utvikle testprosjekter for skogforvaltning gjennomført av lokalsamfunn. I tillegg til å møte RECOFTC og WCS hadde Lunde møter med FNs utviklingsprogram (UNDP) og UNESCO.

Til toppen