Statusrapport for helse og mattrygghet i EU mars 2014

Rapport fra helse og mattrygghetsråd Ingrid Vigerust, EU-delegasjonen

Tobakksdirektivet og Norges første deltagelse på EUs helsedirektørmøte er noen av sakene i statusrapporten for helse- og mattrygghet i EU. Råd for helse og mattrygghet Ingrid Vigerust ved EU-delegasjonen rapporterer.

Den nye lovgivningen om avgifter for bedre legemiddelovervåking er blant sakene du kan lese om i rapporten for helse og mattrygghet i EU mars 2014. Illustrasjonsfoto: Morguefile

Det går mot siste innspurt for behandling av saker i Europaparlamentet før europavalget i mai. På helse- og mattrygghetsfeltet ventes det blant annet endelig vedtak om tobakksdirektivet i Rådet for den europeiske union medio mars. Kontrollforordningen på mattrygghetsområdet blir derimot trolig ikke ferdigforhandlet før valget i mai.

Norge deltok for første gang på EUs helsedirektørmøte 4. og 5. mars, hvor blant annet forsterket innsats på HIV/AIDS-feltet sto på agendaen.

Les mer om disse og flere andre saker i statusrapporten om helse- og mattrygghetspolitikken i EU for mars 2014.

Til toppen