Sterke stemmer og viktige innspill

26. november inviterte statsminister Erna Solberg og flere av hennes statsrådkolleger til møte om hatytringer.

Møte om hatytringer i Regjeringens representasjonsanlegg. Foto: SMK

26. november inviterte statsminister Erna Solberg og flere av hennes statsrådkolleger til møte om hatytringer.

- Noen blir utsatt for hatytringer fordi de er den de er. Noen på grunn av sin seksuelle orientering, sin etniske eller religiøse bakgrunn, sin funksjonsevne eller sitt kjønn.  I dag har vi hørt mange av disse viktige, modige stemmene, sier Erna Solberg.

Sammen med statsministeren var også barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til stede. I tillegg stilte Justis- og beredskapsdepartementet, Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet med statssekretærer. Blant de ca. 70 deltakerne på møtet var representanter fra organisasjoner, men også enkeltpersoner som har blitt utsatt for hatytringer. De inviterte var bedt om å gå innspill til regjeringen.

- Vi ønsker å lytte til dere. Vi ønsker å lære av deres erfaringer og få innspill til hva som bør og kan gjøres i arbeidet med å forebygge og hindre hatefulle ytringer, sier statsministeren.

Hun er opptatt av at hatytringer må bekjempes.

- Hatefulle ytringer mot enkeltpersoner og grupper er et samfunnsproblem. Ytringene kommer til uttrykk både i sosiale medier og ansikt til ansikt. Vi skal hegne om ytringsfriheten, men ikke om retten til å trakassere, diskriminere og begrense andre menneskers frihet, sier Solberg.

Regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme inneholder flere tiltak mot hatytringer. I dag kom det flere innspill til dette arbeidet.

Disse holdt innlegg på møtet: Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik, seniorrådgiver hos politiet Ingjerd Hansen, advokat Jon Wessel-Aas, artist bl.a. vokalist og frontfigur i bandet Barrelhouse Ingrid Haukland, forfatter og tidligere blogger Linnea Myhre, journalist og politiker Mina Adampour, leder for Det Mosaiske Trossamfund Ervin Kohn og leder for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Bård Nylund.

Til toppen