Stipender til skogfagstudenter

I samarbeid med Skoglauget delte landbruks- og matminister Sylvi Listhaug ut 350.000 kroner i stipend til 6 skogfagstudenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

I samarbeid med Skoglauget delte landbruks- og matminister Sylvi Listhaug ut 350.000 kroner i stipend til 6 skogfagstudenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug sammen med vinnerne av stipend til masterstudenter i skogfag av fra venstre: Linn Therese Viken Bøe, Robert Østeng, Erik Lønnum, landbruks-og matminister Sylvi Listhaug, Knut Waaler og Runa Stenhammer Aanerød. (Foto: LMD)
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug sammen med vinnerne av stipend til masterstudenter i skogfag av fra venstre: Linn Therese Viken Bøe, Robert Østeng, Erik Lønnum, landbruks-og matminister Sylvi Listhaug, Knut Waaler og Runa Stenhammer Aanerød. John-Anders Strande, var ikke til stede under utdelingen. (Foto: LMD)
 

Skoglaugets stipendordning

Stipendene deles ut av Skoglauget som er en forening som består av ulike bedrifter og aktører fra skognæringen i Norge. 

Skog- og trenæringen er en verdikjede med økende betydning for en bærekraftig og klimavennlig framtid. Verdikjeden har forutsetninger for å øke i omfang, men er avhengig av kompetente aktører i hele kjeden.

Fem kvalifiserte studenter

Masterstipendet er på 50 000 kroner til hver av de fem kårede studentene. Stipendet deles ut til den beste halvdelen av kullet ved fullført mastergrad i skogfag. De aktuelle kandidatene velges ut fra gjennomsnittskarakteren fra masteroppgaven og alle emner som er inkludert i mastergraden. Forutsetningen for å få stipend er at studentene har fullført på normert tid. 

- Skognæringen er et prioritert område for denne regjeringen. Skogen er en fornybar ressurs som vi kan vi kan utnytte bedre, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Masterstipendene for 2014 gikk til:

  • Linn Therese Viken Bøe, Trollåsen
  • Robert Østreng, Finstadjordet
  • Erik Lønnum, Snertingdal
  • Knut Waaler, Aurskog
  • Runa Stenhammer Aanerød, Hernes
  • John-Anders Strande, Bjoneroa (var ikke til stede under utdelingen)

- Masterstipendene er et viktig bidrag i å rekruttere studenter til skogfagstudiene, og dermed sikre riktig og kvalitetsmessig god kompetanse som næringen har behov for, sier Listhaug.

Årets beste masteroppgave
I tillegg til disse masterstipendet, ble det også delt ut et stipend på ytterligere 50 000 kroner til årets beste masteroppgave. For 2014 gikk dette stipendet til Linn Therese Viken Bøe for oppgaven "Levende Skog - forhandlinger & årsaker til brudd".

 

Til toppen