Møtte den svenske arbeidsmarkedsministeren

- Hvor glad er egentlig nordmenn i svenske ungdommer som kommer til Norge for å jobbe? Det var et av spørsmålene fra den svenske arbeidsmarkedsministeren Elisabeth Svantesson da arbeids - og sosialminister Robert Eriksson kom på besøk til Stockholm.


Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson sammen med den svenske arbeidsmarkedsministeren Elisabeth Svantesson. Foto: ASD

- Hvor glad er egentlig nordmenn i svenske ungdommer som kommer til Norge for å jobbe? Det var et av spørsmålene fra den svenske arbeidsmarkedsministeren Elisabeth Svantesson da arbeids - og sosialminister Robert Eriksson kom på besøk til Stockholm.

Eriksson kunne forsikre sin statsrådskollega om at svenske ungdommers arbeidsinnsats er høyt verdsatt. Under arbeidslunchen diskuterte de to ungdomsledighet, tiltak for å få flere med funksjonsnedsettelser ut i jobb, status på det svenske og norske arbeidsmarkedet og bruk av midlertidige ansettelser.

- Det var et nyttig møte med gode diskusjoner. Det er alltid lærerikt å møtes for å utveksle erfaringer, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. Statsråden er i Stockholm på et to dagers besøk.
 

Til toppen