Stor interesse for andelslandbruk

Andelslandbruk har i flere tiår vært utbredt i mange land. Først de siste årene har det kommet til Norge og har nå økt fra 2 gårder i 2008 til 15 i 2014. Alle driver økologisk eller biodynamisk produksjon.

Andelslandbruk har i flere tiår vært utbredt i mange land. Først de siste årene har det kommet til Norge og har nå økt fra 2 gårder i 2008 til 15 i 2014. Alle driver økologisk eller biodynamisk produksjon. Spesielt i den urbane befolkning er det stor interesse for å bli andelseiere, de bynære gårdene har lange ventelister for å bli med.

Over 1500 norske forbrukere er i dag andelseiere i en gård. Alle gårdene har stort sett lagt opp til involvering av andelshaverne i produksjon, innhøsting og beslutninger om driften. Det pågår dugnader, sosiale og faglige arrangementer. Det er en trend mot at forbrukere ønsker å vite hvor maten kommer fra.

Landbruksdirektoratet har finansiert en utredning fra Telemarksforskning som har sett på hvilken betydning andelslandbruk kan ha blant annet i å fremme kunnskap om og forbruk av økologisk mat.

Høy bevissthet om verdivalg
I rapporten fra Telemarksforskning kan vi lese at andelshaverne er mennesker med høy bevissthet om verdivalg knyttet til helse og miljø. Gjennom gården får de tilgang til lokalprodusert, ren, fersk og variert mat. Andelslandbruk er et tiltak som bidrar til bærekraftige lokalsamfunn, samtidig som det gir god kunnskap om hvor maten kommer fra og hvordan den er produsert.

Grønnsaker
Gjennom gården får andelshaverne tilgang til lokalprodusert, ren, fersk og variert mat. Andelslandbruk er et tiltak som bidrar til bærekraftige lokalsamfunn, samtidig som det gir god kunnskap om hvor maten kommer fra og hvordan den er produsert. (Foto: Natalia Nemytova)

 

Til toppen