Stor norsk deltakelse i Kreativt Europa

Ni norske kulturaktører får støtte av EU til å samarbeide internasjonalt. Dette gir store muligheter for norsk kulturliv til å nå et større europeisk publikum.

Den norske opera og ballett er en av de norske kulturaktørene som har fått støtte av EU (Foto: Erik Berg).

Det har knyttet seg stor spenning til de først tildelingene fra det nye kulturprogrammet Kreativt Europa, og nå er det endelig klart at ni norske kulturaktører er partnere i samarbeidsprosjekter som har fått støtte i 2014.

Kreativt Europa er EUs program for perioden 2014 – 2020, til støtte for de kreative sektorene i unionen. Regjeringen vedtok fornyet norsk deltakelse i programmet i mars i år. Gjennom Kreativt Europa gir EU tilskudd til hele det kulturelle feltet. Til film, fjernsyn, videospill, litteratur, musikk, teater, dans med mer. Programmet er delt inn i to deler – et del-program for kultur og et del-program for film, med navn MEDIA.

Flere erfarne søkere
Vi finner både enkeltstående kunstnere, som Hilde Merete Methi fra Kirkenes til store nasjonale institusjoner som Den norske opera og ballet, blant de norske partnerne. For noen av de norske partnerne er det første gang de deltar i prosjekter finansiert av EU, mens andre har vært med i EU-prosjekter flere ganger før.

Teatret Vårt (Regionteatret i Møre og Romsdal) er en erfaren aktør i EU-samarbeid og skal nå for tredje gang delta i et europeisk samarbeidsprosjekt finansiert av EUs kulturprogram. Denne gangen er de et av ti teatre som gjennom prosjektet Platform Shift + skal utforske de nye utfordringene det er i å produsere teater til ungdom i en digitalisert tidsalder. Prosjektet er ledet av Pilot Theatre fra Storbritannia og i tillegg til Teatret Vårt deltar også Universitetet i Agder i prosjektet fra Norge.

Prosjektnavn Norsk partner i prosjektet Prosjektstøtte fra EU Fylkestilhørighet norsk partner Antall partnere
Changing Weathers  Hilde Merete Methi  200 000 euro  Finnmark  7
Blackboard Music Project  Rikskonsertene  2 000 000 euro  Oslo  10
Moving Classics Network for New Music  Pinquins  199 000 euro  Oslo  4
Platform shift+  Teatret Vårt (Regionteatret i Møre og Romsdal)  2 000 000 euro  Møre og Romsdal  11
Platform shift+  Universitetet i Agder  2 000 000 euro  Vest-Agder  11
Big Bang – an Adventurous Music Project for Children  Nytt konserthus I Stavanger  957 698 euro  Rogaland  9
European Opera Digital Project  Den norske opera og ballet  1 855 688 euro  Oslo  17
The People's smart sculpture  Oslo Barnemuseum  997 330 euro  Oslo  12
The People's smart sculpture  Universitetet I Oslo  997 330 euro  Oslo  12

 

Kreativt Europa har sterkt fokus på det å nå nye publikumsgrupper og da spesielt barn og unge. Som det kommer fram av resultatlista under så har mange av prosjektene med norske partnere fokus på nettopp dette. Kultur er viktig for EU både når det gjelder identitet, samhold og mangfold i Europa. Kulturnæringene har også stor økonomisk betydning. Bidraget fra de kulturelle bransjene til vekst og verdiskaping utgjør 4,5 % av bruttonasjonalproduktet i EU.

Etter hvert som prosjektene tar form vil Kulturrådet skrive mer om dette på sine nettsider og selvfølgelig på www.facebook.com/kreativteuropa

Kulturdepartementet har sendt ut tre nasjonale eksperter som jobber med Kreativt Europa i Europakommisjonen. Les mer om dem her.

 Fakta om delprogrammene i Kreativt Europa:

  • Under norsk deltakelse i EUs Kulturprogram i perioden 2007-2013 har norske prosjektledere mottatt over 6 millioner Euro i støtte.
  • Det fornyede Kreativt Europa har totalt et budsjett på 1,46 milliarder Euro over 7 år. MEDIA del-programmet har 56 % av det totale budsjettet, Kultur del-programmet har 31 % og de resterende 13 % går til felles initiativ på tvers av de to del-programmene.
  • Norske aktører kan henvende seg til det nasjonale informasjons- og rådgivningskontoret for Kreativt Europa; filmdelen ligger i Norsk filminstitutt og kultur-delen i Norsk kulturråd.
  • Norske aktører søker på lik linje med aktører fra alle andre EU-land. Programmidlene lyses ut hvert år med ulike søknadsfrister.
  • Les mer på Europakommisjonens nettsted for Kreativt Europa.
Til toppen