Stor satsing på politiet

Tre måneder etter at årets avgangskull ved politihøgskolen ble uteksaminert, er 408 av 631 personer i jobb i politiet.

– Med tanke på at det er så kort tid siden at de nyutdannede fikk vitnemålet, mener jeg det er positivt at så mange har fått seg en jobb i politiet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Til tross for tallenes klare tale, er leder Sigve Bolstad i Politiets fellesforbund ikke helt fornøyd. I et intervju med TV2 viser han til at 154 av de 408 som har fått arbeid i politiet er i fast jobb.

– Det er en litt merkelig måte å bruke statistikk på, hvis en bare skal regne fast jobb som arbeid. Etter hvert vil de få fast jobb, men å være ansatt i en midlertidig stilling eller i et vikariat er også å være i jobb, sier Anundsen.

– Politimestrene skal ansette i netto om lag 350 nye politistillinger i 2014, og får ikke penger dersom ansettelsene ikke skjer. Jeg forventer at politimestrene gjør jobben sin, og da vil disse tallene utvikle seg i en enda mer positiv retning, sier FrP-statsråden.

Anundsen viser til at 2014-budsjettet er en av tidenes største satsinger på norsk politi. Han står fast på regjeringens nasjonale målsetting om to polititjenestemenn per 1000 innbygger i løpet av 2020.

– Vi har også sagt at vi hvert år skal ansette like mange som går ut av politihøgskolen. Samtidig skal vi huske på at de rødgrønne forlot regjeringskontorene med et betydelig etterslep av nyutdannede politistudenter fra 2013.

– Vi skal også fylle opp de ledige stillingene som dukker opp når politifolk pensjonerer seg eller bytter jobb. Erfaring og statistikk viser at nær 95 prosent av alle som går ut av politihøgskolen er i jobb ett år etter at de fikk vitnemålet, sier Anders Anundsen.   

Til toppen