Store muligheter i forsknings- og innovasjonssamarbeid med EU

Av Konstantinos Skenteris, Den norske ambassaden i Aten

– Økt internasjonalt samarbeid er avgjørende for å fremme kvaliteten i norsk forskning, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

EU-medlemslandene, Europakommisjonen, Sveits og Norge møttes til forskningsdelen av EUs uformelle konkurranseevnerådsmøte i Aten. Foto: Konstantinos Skenteris

Røe Isaksen deltok 13. mai på forskningsdelen av EUs uformelle ministerrådsmøte for konkurranseevne i Aten i regi av det greske EU-formannskapet.

På dagsordenen stod innovasjonssamarbeid mellom EU-landene og den sørlige Middelhavsregionen, de europeiske innovasjonspartnerskapene hvor også norske regioner deltar, og maritim innovasjon under det såkalte «Blue growth»-initiativet.

En viktig politisk arena
For Norge er dette den viktigste politiske arenaen for å diskutere samarbeid om forskning og innovasjon med EU.

På kunnskapsfeltet har Norge som ambisjon å utvide kontakten med EU på politisk nivå og aktivt følge opp samarbeidet med unionen for å sikre tilgang til ny forskning og innovasjon. Samtidig er det viktig å legge til rette for at forskere hjemme har muligheten til å delta i noen av de fremste forskningsnettverkene i Europa.

– Det gir oss ikke bare muligheten til å delta, men også å gjøre det norske forsknings- og innovasjonsmiljøet til en markant bidragsyter, sier Isaksen.

Norge med i Horisont 2020
Blant annet deltar Norge i EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020, som ble lansert i januar. Programmet har som mål å bygge fremragende forskningsmiljøer, møte samfunnsmessige utfordringer og skape et konkurransedyktig næringsliv.

Horisont 2020 er EUs største forsknings- og innovasjonsprogram hittil. Europakommisjonen har foreslått å bruke 80 milliarder euro på programmet som skal løpe over en 7-årsperiode.

Muligheter innen maritim forskning
Støtte og finansiering av maritime forsknings- og innovasjonsprosjekter står høyt på prioriteringslisten for det greske formannskapet.

På det maritime området har Norge og Hellas et nært samarbeid. Dette bør også gjelde forskning knyttet til offshore-økonomi, forsvarlig ressursutnyttelse og havmiljø innenfor rammene av Horisont 2020.

Mer informasjon:
Les mer om Norges forskningssamarbeid med EU
Les mer om Norges internasjonale samarbeid om utdanning og forskning

Bred deltagelse på EUs uformelle ministermøter
Regjeringen har deltatt på mange EUs uformelle ministermøter i regi av det greske EU-formannskapet dette semesteret. Her kan du lese møtene andre statsråder og statssekretærer har deltatt på i Aten dette halvåret:

 

Til toppen