Stort potensiale i norsk skog

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug holdt innlegg om den grønne sektoren i bioøkonomien på en nasjonal bioøkonomikonferanse i Oslo.

Bioøkonomi handler om verdiskaping knyttet til produksjon eller foredling av bioressurser. Bioøkonomien tar mål av seg til å utnytte de biologiske ressursene vi rår over, til det beste for miljø og samfunn. Norge er i en særstilling med store mengder biologiske ressurser både i havet og i landbruket, inkludert skog.

- Vi har store mengder skog i Norge. Vi har klare utfordringer med å utvikle mer av ressursen til gode produkter. Innenfor skogbruket er Norge blitt en stadig større råvareeksportør. Gjennom å finne nye områder å bruke treet på, og foredle det vi har av ressurser her i landet, kan vi få mer ut av de kronene som ligger i hver stokk. Her har Borregaard vært en viktig aktør sammen med andre, sier landbruks- og matminister Listhaug.

Forutsetningen for en bærekraftig framtid er å utnytte de fornybare råstoffene bedre og smartere. Det fordrer at næringsliv og investorer griper sjansen. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug holdt i dag innlegg på en nasjonal konferanse om bioøkonomi i regi av Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge i Oslo.Konferansen som samlet politikere, næringsliv, investorer og forskere til dialog om bioøkonomi tok gjennom en rekke foredrag og dialoger for seg mulighetene i en smartere bruk av biobasert råstoff fra land og hav.

- Vi har mye å hente innenfor grønn sektor ved å lære av andre næringer, og andre næringer har mye å lære av landbruket. Vi må for eksempel styrke samarbeidet mellom Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), NTNU, Sintef og andre relevante forskningsmiljøer for å få mer utbytte, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug i sitt innlegg.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug på Bioøkonomikonferansen.
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug holdt innlegg om den grønne sektoren i bioøkonomien på en nasjonal bioøkonomikonferanse i Oslo, 24. september. (Foto: Medvind eventbyrå AS, Gunnar Kopperud)

Lønnsomhet er nøkkelen

- Nøkkelen for å lykkes med bioøkonomien handler om å utvikle produkter som markedet vil ha. Da må produktene være lønnsomme. Lønnsomhet må være bunnplanken i bioøkonomien, sier Listhaug.

Til toppen